Strategie en consultancy


"Culture eats strategy for breakfast"

Strategie en consultancy

Een digitale marketing strategie helpt bij het maken van de juiste keuzes. Vooral in een wereld waar alles continu verandert is het prettig om een duidelijke strategie te hebben. Voor uzelf maar ook voor uw medewerkers. Een plan dat de koers bepaald.

Al snel denken we in middelen en gaan aan de slag met een account op een net gelanceerd social media platform. Maar past het eigenlijk wel bij de onderneming? En is de verwachting dat u uw doelgroep daar tegenkomt wel realistisch?

Door een digitaal marketing plan te maken wordt er een basis gelegd voor het bedrijf. Zoals gezegd, alles veranderd continu, daarom is een plan zo nuttig om de basiswaarden te verankeren en vanuit daar op avontuur te gaan.

Waarom een digitaal marketing plan

 • focus aanbrengen in de digitale marketing activiteiten
 • richting geven aan de organisatie waarbij iedereen op een lijn zit
 • sneller en betere keuzes maken. Bijvoorbeeld over het wel of niet aanmaken van een account op een nieuw platform
 • doelen bepalen en resultaten meetbaar maken

Wat wij doen met een digitaal marketing plan

 • een digitaal marketing plan ontwikkelen 
 • een doorvertaling maken van het business plan naar het digitale marketing plan
 • doelgroep definiëren 
 • doelstellingen bepalen voor korte en lange termijn
 • kritische prestatie indicatoren (KPI's) vaststellen om resultaten te meten
 • de juiste communicatiemix bepalen o.b.v. doelgroep en randvoorwaarden zoals tijd en mankracht
 • monitoringstools aanreiken om resultaten meetbaar te maken
 • een roadmap opleveren om inzicht te verschaffen in de te nemen stappen voor de marketing uitvoering


Daarna gaan wij aan de slag met de uitvoering van uw digitale marketing activiteiten. Dit kunnen wij voor u doen maar uiteraard kunnen wij u en uw medewerkers ook in dit proces begeleiden en adviseren.


Branding & More Consultancy

Bestaat de behoefte om te sparren of om bijvoorbeeld te toetsen hoe uw bedrijf er voorstaat in het digitale landschap? Dan is het mogelijk om hiervoor advies in te winnen bij Branding & More. Door de opgedane ervaring in de afgelopen jaren - in verschillende branches - zijn wij van meerwaarde op elk niveau binnen een organisatie. Denk aan het aanreiken van slimme tools (efficiency), het vaststellen van de digitale doelgroep tot het meedenken op strategisch niveau.

Wij hebben dit ook gedaan voor:

Belfor

BELFOR Nederland is onderdeel van de internationale organisatie BELFOR waar brand- en waterschade of een andere calamiteit wordt verholpen. Sanerings- en herstelwerkzaamheden worden 24/7 door BELFOR geregeld. Het belangrijkste in deze business is het persoonlijke contact met de gedupeerden.

Lees meer

Mail ons

Door het invullen van het formulier stemt u ermee in dat Branding & More contact met u opneemt. Uw gegevens worden ook in een geautomatiseerd systeem opgeslagen. Zie onze privacy voorwaarden voor meer details.