WoonFriesland


Woningcorporatie Friesland

Over WoonFriesland

WoonFriesland is een grote woningcorporatie in Friesland. Wij werken samen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. WoonFriesland bied goede en betaalbare woningen aan in een prettige leefomgeving. Hierbij is veel contact tussen verschillende belanghebbenden wat op een juiste en professionele wijze wordt aangepakt

Uitdaging

WoonFriesland ziet mogelijkheden in co-creatie met externe partners waarbij online marketing leidend is, daarnaast ook in het gebruik van social media met haar directe doelgroep. 

Wat hebben wij gedaan?

Om dit voor elkaar te krijgen en te weten welke online strategie ze het beste kunnen hanteren is er een strategisch online marketingplan geschreven. Uiteraard is dat gebaseerd op de missie, visie en strategie waarbij de communicatie via de traditionele kanalen wordt geïntegreerd met de moderne kanalen.