Belfor


Brand- en watercalamiteiten

Over Belfor

BELFOR Nederland is onderdeel van de internationale organisatie BELFOR waar brand- en waterschade of een andere calamiteit wordt verholpen. Sanerings- en herstelwerkzaamheden worden 24/7 door BELFOR geregeld. Het belangrijkste in deze business is het persoonlijke contact met de gedupeerden.

Uitdaging

BELFOR benaderde Branding & More met de vraag om een kwantitatief klantonderzoek te verrichten om aan de hand daarvan meer zicht en grip te krijgen op de verdere interne- en externe (marketing) activiteiten.

Wat hebben wij gedaan?

Om meer inzicht te krijgen in de behoefte en gedachten van de doelgroep is er een kwantitatief onderzoek verricht. Hiervoor zijn meerdere gedeputeerden in hun thuis-omgeving geïnterviewd. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de regio-directeuren en het managementteam van BELFOR. De uitkomsten zijn samengebracht in een rapport met concrete punten waar zij direct mee aan de slag kunnen om te werken aan een sterker merk.